PKB Irlandii wzrósł w zeszłym roku o 26 procent

Zaskakujące dane zaprezentował Irlandzki Centralny Urząd Statystyczny, który podał, że PKB tego kraju wzrosło w zeszłym roku o 26%. Jest to jednak wynikiem pewnych zabiegów księgowych, niż realnym wzrostem gospodarczym. W Irlandii została obniżona stawka podatku CIT do 12,5%, co wykorzystały międzynarodowe koncerny, przenosząc tam swoje siedziby i rozliczając tam swoje dochody. Jednocześnie zasiliły PKB tego kraju swoimi aktywami, wskutek czego nastąpił jego gwałtowny skok. Pokazuje to dobitnie, że PKB nie jest wiarygodnym wskaźnikiem rozwoju gospodarki, a jedynie pewnym księgowym zapisem, którym można dowolnie manipulować na potrzeby bieżącej polityki. Powoływanie się na wzrost tego wskaźnika, jako sukces polityki danego rządu jest głębokim nadużyciem i ekonomicznym hochsztaplerstwem.

Przypadek ten świadczy również o tym, że obniżanie podatków, postulowane przez środowiska liberalne, to nie mrzonka, ale realnie działający mechanizm, który przynosi gospodarce korzyści. Następuje wówczas napływ kapitału i środków produkcji, tworzone są miejsca pracy. Optymalizacji podatkowej nie szukają tylko wielkie koncerny, ale też mniejsi przedsiębiorcy, dla których kraj prowadzenia działalności nie jest aż tak istotny. Warto się w tym miejscu zastanowić, jaki skutek mogłaby spowodować gwałtowna obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych. Byłby to o wiele lepszy sposób na przyrost ludności państwa niż wszelkie programy prorodzinne.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *