Polskie PKB urosło w IV kw. o 3,9 proc.

GUS podał dzisiaj szybki odczyt PKB za IV kwartał 2015 roku, wyniósł on 3,9 procent, co jest lepszym wynikiem od oczekiwań większości ekonomistów. GUS podał również, że w IV kwartale 2015 r PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 proc w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 proc. Wynik ten być może nie jest imponujący, ale solidny i stanowi dobrą prognozę na przyszły rok. Wcześniej GUS podawał, że w I kwartale ubiegłego roku PKB wzrósł o 3,7 proc, w II kwartale wzrost wyniósł 3,3 proc, zaś w III kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,5 proc, zatem IV kwartał okazał się najlepszy w całym roku, jest też najlepszym wynikiem kwartalnym od końca 2011 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *